Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bergsmännens förtroendeman vid gruvor och bergslag som hade i uppgift att övervaka gruvans (bergslagets) material, tjänstgöra som uppbördsman och räkenskapsförare samt vara bisittare i bergstings- eller gruvrätten.

Finsk beskrivning

vuorikuudennusmies*

kaivosmiesten luottamusmies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Andra språk

Inga termer på andra språk