Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(I vissa bergslag) tjänsteman med uppgift att tillse gruvdriften och bevaka kronans rätt.

Finsk beskrivning

kaivosvouti

kruunun etuja valvova virkamies tietyissä vuorikunnissa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 818 (gruvfogde).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/