Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på skatt inom bergslag, huvudsakligen in natura, som gick till bergsmästarens och hans tjänares underhåll när bergstinget sammanträdde. Bergstingsgästningen bars upp av bruken för varje härd, knip- och bleckhammare samt masugn.

Finsk beskrivning

vuorikäräjäkapat

Kaivosalueilla käytössä ollut vero, joka maksettiin pääasiassa luonnontuotteina vuorimestarin ja hänen alaistensa ylläpitoa varten vuorikäräjien kokoontuessa. Veroa kannettiin jokaiselta uunilta, nippu- ja läkkivasarapajalta sekä masuunilta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/