Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tekniskt bildad person som undersökte malmer och metaller. Bergsproberare förekom i finska bergsstaten 1855–1918, även som tjänsteman vid Myntverket med beteckningen mynt- och bergsproberare.

Finsk beskrivning

vuorentutkija*, malmin metallipitoisuuden tutkija

Teknisen koulutuksen saanut henkilö, jonka tehtävänä oli tutkia malmin metallipitoisuus kaivostoiminnassa.

Källor

Karjala-tietokantasäätiö, http://www.karjalatk.fi/sanasto/ammatit/b.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 40.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 222.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska vuorenkoettaja, malminkoettelija

Se vidare