Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Karjala-tietokantasäätiö, http://www.karjalatk.fi/sanasto/ammatit/b.htm


B

Tekniskt bildad person som undersökte malmer och metaller. Bergsproberare förekom i finska bergsstaten 1855–1918, även som tjänsteman vid Myntverket med beteckningen mynt- och bergsproberare.