Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underdomstol, ursprungligen bara i Bergslagen (Sala och Falun), som under ledning av bergmästaren, med biträde av geschworen, undersökte och dömde i mål rörande gruvor och hyttor. Som bisittare verkade ett antal andra bergsbetjänte och några av städernas rådmän. Gruvtinget uppgick 1756 i bergstinget, tillsammans med hammartinget.

Finsk beskrivning

vuorikäräjät; kaivosalueiden alituomioistuin

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

gruverätt
gruvrätt
gruvtingsrätt