Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under förra delen av 1700-talet förekommande benämning på den avdelning vid Bergskollegium som stod för utvecklandet av nya metoder och redskap för bergshantering och lantmäteri m.m., under ledning av en direktör för konstverken.

Finsk beskrivning

Mekaniikkaosasto*

vuorikollegion teknologiaosaston nimitys

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 143.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Konstverken
Mechaniquen
Mekaniska verkstaden