Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroanstalt med undervisning i mejeriskötsel. Det förekom både praktiskt och teoretiskt inriktade mejeriskolor. De första mejeriskolorna inrättades 1869 tillsammans med en utbildning för kreaturskötare och kallades deje- och koskötareskolor. Från 1893 skildes utbildningarna åt och särskilda mejeriskolor inrättades. Mejeriskolorna verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn.

Finsk beskrivning

meijerikoulu

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 375.

Oker-Blom, Hjalmar , Finlands lantbruksförvaltning , 212 , Helsingfors: 1932 , 46.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

dejeskola
teoretisk mejeriskola