Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De skatter som i början utfästes av riksdagen på viss tid och för visst ändamål, till skillnad från den skatt som från början var fastslagen för alla. Uttrycket användes särskilt om de olika skatterna i den totala kronoskatten (ordinarie räntan), där jordeboksräntan räknades som ”viss” och hemman- och mantalsräntan ursprungligen som ”oviss”.

Finsk beskrivning

ylimääräinen vero, apuvero

Verot, jotka jo alun perin oli säädetty määräaikaisiksi tai tiettyä tarvetta varten kannettaviksi, päin vastoin kuin esimerkiksi pysyvä maakirjavero.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 93, not.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , V (1864): II: § 26 not *: 98.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 23: 986 .

Andra språk

Dåtida finska ylimääräinen vero

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

ca 1550–1690-tal

Synonymer

extra ordinarie ränta