Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott vid svenska riksdagen efter 1772 och i lantdagen efter 1863 som beredde ärenden rörande bevillningar. Under frihetstiden (1723–1772) kallades utskottet bevillningsdeputationen.

Finsk beskrivning

Suostuntaverovaltiokunta

Suostuntaveroja koskevien asioiden käsittelyä valmisteleva valiokunta Ruotsin valtiopäivillä vuodesta 1772 sekä Suomen valtio/maapäivillä vuodesta 1863 lähtien.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 218.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 48.

Andra språk

Dåtida finska suostuntavaltiokunta

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal
1900-tal

1772–1809 (Finland)
1863–1917