Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bevillning som utgick av alla skattskyldiga. Namnet ”allmän bevillning” uppkom i mitten av 1700-talet, men själva skatten fanns långt tidigare. År 1680 kallades den ”extra ordinarie bevillning”, 1699 ”kontribution” – en benämning, som återupptogs i slutet av 1700-talet – och år 1734 ”försvarshjälp”.

Finsk beskrivning

yleinen suostuntavero, yleinen suostunta

Suostuntavero, joka koski kaikkia verovelvollisia. Nimitys ”yleinen suostunta” (allmän bevillning) alkoi esiintyä 1700-luvulla, mutta itse vero on vanhempaa perua. Vuonna 1680 sitä kutsuttiin ”ylimääräiseksi suostunnaksi” (extra ordinarie bevillning), vuonna 1699 ”kontribuutioksi” (kontribution) - kuten myös jälleen 1700-luvun lopulla - ja vuonna 1734 sen nimi oli ”puolustusapu” (försvarshjälp).

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 101. http://runeberg.org/lantuppsl/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 499. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

extra ordinarie bevillning
försvarshjälp

Se vidare