Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stående beteckning i det svenska finansväsendet för skatt(er) avsedd(a) att fylla statsverkets årliga behov av extraordinarie inkomster. Tilläggskronoskatt från senare hälften av 1600-talet.

Finsk beskrivning

ylimääräinen suostuntavero

Pysyvä ruotsalaisessa verohallinnossa käytetty termi valtion vuosittaiselle tarpeelle hankkia ylimääräisiä tuloja. 1600-luvun loppupuoliskolta lähtien ylimääräinen suostuntavero oli kruunun asettama lisävero.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1192. http://runeberg.org/nf/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 , 1883 : (extra bevillning). http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 47.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska ylimääräinen suostuntavero

Synonymer

extra bevillning
tilläggsbevillning