Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I det svenska riket från och med 1600-talet och i Ryssland från och med förra hälften av 1700-talet beteckning på tjänst, som inte var upptagen på ordinarie stat. Extraordinarie tjänster avlönades med extra årliga anslag.

Finsk beskrivning

palkkiovirkamies, ylimääräinen virkamies

Vuosittaista palkkiota vastaan työskentelevä virkamies, joka ei kuulunut vakituiseen virkakuntaan. Esiityi 1600-luvulta lähtien Ruotsissa ja Venäjällä 1700-luvun alkupuolelta lähtien.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1192. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 95 (extraordinarie).

Ståhlberg, K.J. , Suomen hallinto-oikeus : yleinen osa , 2 painos , Helsinki: Otava 1928 , 137.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/