Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penninganslag utöver de vanliga, som ingick i årsbudgeten.

Finsk beskrivning

ylimääräiset määrärahat

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1192. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 21.

Andra språk

Dåtida finska ylimääräinen määräraha

Synonymer

extra anslag