Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De medel som var öronmärkta för att täcka kronans utgifter för en viss utgiftspost inom förvaltningen. Begreppet användes också om själva sammanställningen av sådana öronmärkningar. Reglementet avskaffades 1747.

Finsk beskrivning

Käyttötarkoitukseltaan määritellyt varat,määrärahamenosääntö, määrärahabudjetti

Jo etukäteen korvamerkityt varat, jotka olivat tarkoitettuja tiettyjen valtion menojen kattamiseen.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 493 .

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 208.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 126.

Andra språk

Inga termer på andra språk