Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den timme på fataliedagen, före vilken det som ska åtgärdas bör vara gjort, vanligen 12.00, sedermera 16.00 vid tjänsteansökning.

Finsk beskrivning

määrähetki, määräaika

Määräpäivän se aika, jota ennen suoritettavaksi määrätyn asian tulee olla valmis. Tavallisesti kello 12, sittemmin kello 16 haettaessa virkaa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska määrätunti, asiatunti