Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Laga frist, i lag bestämd tid inom vilken något ska fullgöras. Termen användes ofta särskilt om den tid inom vilken talan skulle fullgöras i högre rätt eller ansökningshandlingar till en ledig tjänst skulle inkomma. Olika tidsperioder gällde för särskilda fall av fatalier.

Finsk beskrivning

määräaika

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska asianaika, määräaika
Latin fatalia

Synonymer

förfallodag