Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för statligt ämbete, vars rang och avlöning inte var reglerade i den gällande tjänstestaten, vanligen extraordinarie tjänstemän inom lokalförvaltningen.

Finsk beskrivning

ylimääräinen menosääntö, ylimääräinen virkakunta

Nimitys valtiolliselle toimelle, jonka arvoasemaa ja palkkausta ei ollut säännelty voimassa olevissa virkakuntasäännöissä. Kyseessä olivat tavallisesti paikallishallinnon ylimääräiset työntekijät.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 204.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 336.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 331 (stat).

Andra språk

Inga termer på andra språk