Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som befolkningen i ett ockuperat område kan åläggas att betala.

Finsk beskrivning

sotavero

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 120–121.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 195 (krigsgärd).

Andra språk

Inga termer på andra språk