Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som infördes 1752. Avgiften var en fjärdedels procent av behållningen efter en bouppteckning. Den uppbars av hovrätten och skulle användas till domstolsväsendets avlöning. År 1778 omorganiserades domstolsväsendets lönemedel och kronan uppbar därefter sterbhusprocenten. Ståndspersoner som inte tillhörde adeln, prästerskapet eller borgerskapet befriades från avgiften 1786.

Finsk beskrivning

kuolinpesäprosentti

Kuolinpesän inventaarion yhteydessä kuolinpesän arvosta suoritettava, vuonna 1752 säädetty vero, joka oli 1/4 % ylijäämästä perunkirjoituksen jälkeen. Se kuului hovioikeudelle ja siitä kustannetiin tuomioistuinlaitoksen palkkaus. 1778 lähtien se maksettiin suoraan kruunulle.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kuolinpesäprosentti, kuolinpesäkalustonprosentti

Synonymer

sternhusavgift