Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kvarlåtenskapen från en avliden person. Dödsboet räknas som en juridisk person. Termen sterbhus kan ha en vidare betydelse, i och med att den utöver den avlidnes tillgångar och skulder även avser de efterlevande arvingarna eller dödsbodelägarna.

Finsk beskrivning

kuolinpesä

Kuolleelta jäänyt omaisuus. Kuolinpesä oli juridisesta näkökulmasta oikeushenkilö. Termillä voi tarkoittaa paitsi kuolleen varoja ja velkoja, myös perillisiä tai kuolinpesän osakkaita.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kuolinpesä, perikunta

Synonymer

dödsbo
stärbhus