Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1766 lagstadgad korporation av adeln i varje guvernement, vars status reglerades 1785. Alla de som tillhörde den ärftliga adeln i guvernementet var medlemmar i adelskorporationen, som leddes av en guvernementsadelsmarskalk. Medlemmarna av den ärftliga adeln skulle inskrivas i korporationens adelsmatrikel, som fördes av den adliga deputeradeförsamlingen, och de hade rätt att delta i allmänt adelsmöte. Även i kretsarna skulle det finnas adelskorporationer. I Gamla Finland, det vill säga i Viborgs ståthållarskap/guvernement och Finländska guvernementet, fanns enbart en adelskorporation för guvernementet, vilken inledde sin verksamhet senast 1788 och upphörde 1812–1816.

Finsk beskrivning

aateliskorporaatio, aatelisyhdistys

Kussakin kuvernementissa vuodesta 1766 lähtien toiminut aatelisten yhdistys Venäjällä.

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 277–278.

Kallio, O.A. , Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen. (Diss.) , Helsinki: 1901 , 95–104.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 172.

Otečestvennaja istorija. Istorija Rosii s drevnejšich vremen do 1917 goda. Enciklopedia 1-3 1995–2000 , 1: 682.

Paaskoski, Jyrki , Suomen kuvernementin aatelisnimikirja. I: Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 , 120–123.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 604–605.

Andra språk

Ryska dvorjanskoe obščestvo
Dåtida finska ritarihuone
Tyska Ritterschaft