Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland 1775–1796 lägre övervakare av lagligheten vid regionalförvaltningens domstolar, ofta som prokuratorsbiträde (rangklass 8-10). Anvalterna fungerade ofta som allmänna åklagare. I Gamla Finland fanns sådana tjänstemän under ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

oikeusasiamies

laillisuuden alempi valvoja paikallishallinnon tuomioistuimissa Venäjällä 1775–1796

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 25: 401–402; 31:850.

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.2: 360.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 145–147, 150–151.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 146–148.

Andra språk

Tyska Anwalt, Fiskal
Ryska strjapčij (rangklass 8–10)

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797

Synonymer

anvald