Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1782 högre polisbefäl vid stadsfogdeämbetet, med ansvar för övervaknings- och tillsynsuppgifterna i en stad. Uppsyningsmannen för civilärenden ingick tillsammans med uppsyningsmannen för kriminalärenden i stadsfogdeämbetets kollegium, som leddes av stadsfogden. I Gamla Finland fanns uppsyningsmän för civilärenden under ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

siviiliasiain valvoja*

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 275, 5.1:249.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 667–668.

Andra språk

Ryska pristav po ugolovnym delam

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797

Synonymer

pristav för civilärenden