Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som skulle övervaka och granska ångpannor och andra med farligt gas- eller vätsketryck försedda kärl och behållare. Han skulle omedelbart underrätta myndigheterna om explosioner och om risk för olyckor. Han var anställd av en lokal myndighet och 1888–1918 underställd Industristyrelsen. Efter 1918 var han underställd handels- och Industristyrelsen.

Finsk beskrivning

höyrykattilain tarkastaja

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 88, 91, 93.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare