Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de svenskspråkiga benämningarna som har använts på präst som i ett ortodoxt inspektionsdistrikt tjänstgjorde som inspektor.

Finsk beskrivning

piirivalvoja

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 50–51.

Lerche, Fr. , Rysk-svensk ordbok , Helsingfors: Kejserliga Senaten 1896 , 27.

Mandelstam, J. & A. Igelström , Svensk-rysk ordbok , Helsingfors: Finska litteratursällskapet 1905 , 680.