Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Mandelstam, J. & A. Igelström , Svensk-rysk ordbok , Helsingfors: Finska litteratursällskapet 1905 .


P

En av de svenskspråkiga benämningarna som har använts på präst som i ett ortodoxt inspektionsdistrikt tjänstgjorde som inspektor.