Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svenskspråkig titel på den präst som i de ortodoxa prosterierna i Finland utövade övervakningen av församlingarna och prästerskapet i dem från mitten av 1880-talet till år 1918. Benämningen är därefter distriktsinspektor.

Finsk beskrivning

kontrahtirovasti, lääninrovasti

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 162.