Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst i Gamla Finland som på kejsarens befallning förblev under universitetets i Dorpat uppsikt då Viborgs län fogades till Finland 1811.

Finsk beskrivning

Vanhan Suomen koulutarkastaja*

Källor

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 , 23, 25.