Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för ett av Forststyrelsens inspektionsdistrikt.

Finsk beskrivning

ylimetsänhoitaja

Metsähallituksen tarkastuspiirin esimies.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 8 .