Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i ett av Forststyrelsens inspektionsdistrikt. Forstrevisorn ansvarade för distriktets finansövervakning och rapportering. Hans närmaste överordnade var överforstmästaren.

Finsk beskrivning

metsäreviisori, metsätalouden tarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1907 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 582.