Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De ekonomiska medel som forstkassören i ett forstdistrikt eller forstrevir ansvarade för.

Finsk beskrivning

metsänhoitokassa

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 107.