Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i ett inspektionsdistrikt under Forststyrelsen som ansvarade för skogsvården på prästerskapets boställen. De forstmästare som ansvarade för lands- och militiestatens boställen hade tjänstebeteckningen boställsforstmästare.

Finsk beskrivning

papiston virkatalojen metsänhoitaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1907.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

forstmästare för prästerskapets boställen