Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordäga som hörde till ett prästboställe.

Finsk beskrivning

pappilan tilus

papin virka-asuntoon kuuluva maaomaisuus

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1500-tal

1500–?