Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Prästbordet; den jord som av socknen under medeltiden överlåtits till kyrkan till ett prästbol. Jorden skulle bereda prästen bostad och uppehälle.

Finsk beskrivning

papinpöytä*

papin virka-asuntoon kuuluva maaomaisuus, jonka tuli taata papille elanto

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 455.