Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enbart i Finland förekommande benämning på prästboställe, förekom under 1800-talet.

Finsk beskrivning

pappila, kirkollistila

Vain Suomessa käytetty nimitys papin virkatalosta, käytössä 1800-luvulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 833.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kirkollistila

Synonymer

prästboställe