Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I räkenskaperna använt begrepp som utgjorde summan av det värde som skatterna för prästerskapets boställen i jordeboken skulle ha utgjort, om de skulle ha erlagt dem och inte varit befriade.

Finsk beskrivning

papiston vapaudet

Summa, joka tulikirjoissa osoittaa sen veromäärän, joka pappien olisi pitänyt maksaa maaveroa, jos he eivät olisi olleet vapautettuja sen maksusta.

Källor

Inga källor