Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arrendator eller brukare av prästboställe, präststom eller annexhemman till prästgård.

Finsk beskrivning

pappilan vuokratilallinen

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600–1809 (Finland)

Synonymer

prästebonde
prästobonde