Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronoskatt som efter reformationen utgick från prästboställen, vilka i motsats till skattehemmanen var befriade från de av kronans skatter och besvär som hade blivit stadgade före reformationen.

Finsk beskrivning

pappistilavero, pappilavero

Vero, joka tuli suorittaa papille viran puolesta annetusta asunnosta ja siihen kuuluvasta maasta, mutta joka sisälsi huomattavia helpotuksia muihin tiloihin nähden.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 345.