Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Före reformationen: biskoplig tjänsteman som uppbar biskopen tillkommande avgifter inom sitt tjänstedistrikt. Efter reformationen: kunglig tjänsteman som uppbar avgifter som tidigare hade tillkommit biskopen men som hade indragits till kronan.

Finsk beskrivning

piispanvouti*

Piispaalle kuuluneita veroja ja maksuja kerännyt kirkollinen virkamies. Sittemmin, reformaation jälkeen, kuninkaallinen virkamies, joka keräsi vastaavat maksut kruunulle.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/