Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av konungen utfärdad fullmakt på tjänst som biskopsfogde.

Finsk beskrivning

piispanvoudin valtakirja*

kuninkaan laatima virkavaltakirja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/