Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkans byggnadskassa, jordegendom som tillhörde kyrkan, men som inte ingick i prästbordet. Till den ursprungliga jordegendomen tillkom under medeltiden ofta nyförvärv genom testamenten, donationer eller köp. Största delen av jordegendomarna indrogs efter reformationen.

Finsk beskrivning

kirkon rakennuskassa*

maaomaisuus, joka kuului kirkolle, mutta ei ollut pappien käytössä (papinpöytä)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 456.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fabrica