Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stämpel (plomb eller lacksigill) som sattes på besiktigade fabriksvaror som ett tecken på att varan godkänts för försäljning, efter 1832 (i Sverige) att den tillverkats inom landet. Stämpeln sattes på fabriks- och manufakturvaror som tillverkats vid de under hallrätten lydande verkstäderna. Verksamheten övervakades av Kommerskollegium. Stämplandet avskaffades 1846 (i Sverige). Finska varor som fördes till Ryssland försågs efter 1827 med vederbörande magistrats sigill.

Finsk beskrivning

tehtaanleima, tavaraleima

Lyijy- tai lakkaleima, joka leimattiin tarkistettuihin tehdastuotteisiin merkiksi siitä, että ne on hyväksytty myyntiin, vuodesta 1832 lähtien (Ruotsissa) myös merkiksi niiden kotimaisuudesta. Leima laitettiin tehdas- ja käsityötuotteisiin, jotka oli valmistettu hallioikeuden eli toimintaa valvovan viraston alaisuudessa toimivissa työpajoissa. Ylimpänä valvojana toimi kauppakollegio. Ruotsissa leimaus poistetttiin käytöstä vuonna 1846, Suomessa Venäjälle myytävissä tavaroisssa tuli vuodesta 1827 lähtien olla maistraatin leima.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 655.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .