Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet som användes när en jordegendoms värde och storlek skulle uppskattas.

Finsk beskrivning

maksumaa, penninkimaa*

Maaomaisuudesta käytetty nimike silloin, kun sen arvoa ja suuruutta arvioitiin

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 296.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk