Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bostad för prästänkor, vanligen ett prästbolshemman eller prästboställe som församlingen hade anslagit åt prästänkas försörjning, när änkekonservering inte var möjlig, senare föll ur bruk. Prästänkesäte var också en benämning på ecklesiastiskt boställe under den tid som boställsinnehavarens änka hade nådår och fick bo kvar.

Finsk beskrivning

papinlesken asunto

kirkkoherran leskelle annettu asunto, tavallisesti pappila tai muu papin virka-asunto

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 748 (prästänka).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/