Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den förvaringsbod där tiondet förvarades. Boden hörde till de byggnader som allmogen skulle uppföra och underhålla. Bönderna var också skyldiga att föra tiondepersedlarna till kyrkohärbärget.

Finsk beskrivning

kirkon viljavarasto

Viljavarasto, jossa kirkon kymmenysviljaa säilytettiin. Varaston ylläpidosta vastasi rahvas.

Källor

Inga källor