Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Institution som från 1602 förvaltade offentligt förråd av spannmål inom ett visst distrikt, efter 1627 vanligen ett län eller en lagsaga. Allmänt om förrådshus, lagerutrymme.

Finsk beskrivning

viljavarasto, makasiini

Vuodesta 1602 eteenpäin tietyn alueen virallinen viljavarasto, vuodesta 1627 lähtien tavallisesti läänin tai piirin alueella. Yleisessä merkityksessä ‘varasto’.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 890-892, 896.