Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Betjänt i lagerhus i stad eller vid militär förläggning. Magasinbetjänten biträdde vid förvaltningen av spannmålslagret.

Finsk beskrivning

varastovirkailija*

kaupungin tai armeijatukikohdan varastossa työskennellyt virkamies

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

magasinsbetjänt