Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dräng i lagerhus i stad eller på landsbygden eller i det militära som biträdde magasin(s)förvaltaren och -betjänten i förvaltningen av spannmålsmagasin.

Finsk beskrivning

varastoapulainen*

kaupungin tai armeijan varastossa varastonhoitajaa ja varastovirkailijaa auttanut henkilö

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

magasinsdräng