Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lokal lägre tjänsteman som övervakade och dokumenterade uppbörden och levereringen av avrads-, tionde- och rättighetsspannmål i ett län. Magasinsuppbördsmannen verkade under magasinförvaltarens översyn.

Finsk beskrivning

viljavaraston veronkantaja

Paikallinen alempi virkamies, joka valvoi ja dokumentoi vero-, kymmenys- ja palkkaviljan perintää ja toimituksia läänissä. Toimi viljavarastonhoitajan alaisuudessa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 892, 991.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 374 (uppbördsman).

Andra språk

Dåtida finska viljavaraston veronkantaja